Co robić z odpadami

Co roku ludzie wytwarzają miliony ton śmieci i odpadów, które zanieczyszczają naszą planetę. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromna ilość śmieci jest wytwarzana każdego dnia. Plastikowe butelki, najróżniejsze opakowania, kartony i pudełka a także zepsuta i niepotrzebna żywność – to wszystko trafia w ogromnych ilościach do koszy, a następnie na wysypiska śmieci. Do tego dochodzi ogromna ilość odpadów jakie pochodzą z działalności przemysłowej, z najróżniejszych zakładów produkcyjnych i usługowych. Wiele z nich jest bardzo niebezpiecznych, mogą to być na przykład odpady medyczne, chemikalia czy elektronika. Zawierają one substancje, które w przypadku dostania się do otoczenia mogłyby zanieczyścić środowisko naturalne lub spowodować zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia ludzi. Widać więc, że problem odpadów jest poważny, i odpowiednie nimi gospodarowanie powinno należeć do priorytetów naszych władz.

Ilość odpadów, jakie każdego dnia powstają na świecie jest ogromna, jak się jednak okazuje, duża część z nich może być ponownie wykorzystana. Przede wszystkim odpady wymagają odpowiedniego składowania, w takich miejscach, żeby nie powodowały one zanieczyszczenia środowiska. Wysypiska śmieci muszą być odpowiednio zaprojektowane, tak żeby do minimum ograniczyć możliwość przenikania pyłów do atmosfery lub chemikaliów do wód gruntowych. Poza tym duża część tego, co na wysypiska trafia, może być ponownie użyta. Dlatego też coraz większy nacisk kładzie się na odpowiednią gospodarkę odpadami, polegającą na tym, żeby jak najwięcej z nich dało się ponownie wykorzystać. Działanie takie, znane też jako utylizacja sprawia, że przede wszystkim zmniejsza się ilość odpadów, które trzeba składować. Mniejsza ilość odpadów to mniejsze koszty prowadzenia wysypisk śmieci i mniejsze koszty zabezpieczenia ich przez możliwością wystąpienia zanieczyszczeń. Poza tym koszt pozyskania różnych surowców ze śmieci jest często znacznie niższy, niż ich normalna produkcja.