Wentylacja na poddaszu użytkowym

Odpowiednia wentylacja poddasza Nadmiar pary wodnej w budynku będzie powodował, że rozwinie się pleśń czy grzyby na takiej ścianie, gdzie będzie dużo wilgoci. Powodować to będzie rozwój bakterii, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i powodować liczne choroby. Dach i poddasze chroni się przed wilgocią wielorako, m.in. przez: - wykorzystywanie specjalnych pokryć dachowych, które będą zakładały również wstępne krycie - suszenie drewna, które będzie przeznaczone na konstrukcję dachu - układanie foli izolacyjnej, która ma chronić dom - regularną wentylację pomieszczeń i usuwanie wilgoci Ten ostatni przypadek jest omawiany w niniejszym artykule.

Co to jest wentylacja? Ogólnie jako wentylację określić można usuwanie powietrza zużytego i dostarczanie do pomieszczeń świeżego powietrza. Poprawne działanie systemu polega na tym, że doprowadzane jest do pomieszczenia świeże powietrze natomiast to zużyte, niekorzystne jest usuwane. W pomieszczeniu wentylowanym pomieszczenie musi mieć odpowiedni kierunek i dlatego powinno przechodzić z sypialni do pokojów dziennych a potem do kuchni oraz do łazienki. Następnie przez kanały wentylacyjne może być usunięte na zewnątrz. Dlaczego jest niezbędna? W każdym domu w czasie jego użytkowania będzie pojawiać się duża ilość wilgoci. Człowiek oddychając oraz wykonując podstawowe czynności może tworzyć wiele pary wodnej.

Najwięcej będzie się tworzyć w czasie prania, gotowania i kąpieli, ale każda nawet zwykła czynność do tego prowadzi. Dodatkowo w tynkach oraz zaprawie mamy również wilgoć. Jak się wydaje ma to również swoje istotne znacznie. W pomieszczeniach mamy obecnie montowane drzwi i okna, które gwarantują doskonałą szczelność. To oczywiście kwestia dość istotna, ponieważ taka doskonała szczelność niestety ogranicza możliwości, gdy chodzi o wentylację pomieszczeń. Natomiast od sprawnego systemu zależy czy rzeczywiście ostatecznie w pomieszczeniach będzie odpowiednia ilość świeżego powietrza. Obecnie wykorzystywać można albo naturalną grawitacyjną wentylację albo nowoczesną mechaniczną.